La innovació forma part del nostre ADN

La innovació forma part del nostre ADN

Creiem en els canvis i en el coneixement que genera valor

Innovació a mida

Ens recolzem en la innovació per desenvolupar solucions més intel·ligents en eficiència energètica i millora de la xarxa.

Ens recolzem en la innovació per desenvolupar solucions més intel·ligents en eficiència energètica i millora de la xarxa.

Avanços tecnològics.

Aplicats a la xarxa de distribució elèctrica.

Aquests projectes d'innovació tecnològica busquen millorar la qualitat de la distribució elèctrica .