Galvani – SIORD

Cap a la digitalització de les xarxes de distribució avançant en una major integració de recursos distribuïts en la xarxa

Infografia del projecte Galvani en plataforma SIORD

Els Operadors de Xarxa de Distribució (DSO) d’Espanya han llençat el projecte Galvani amb l’objectiu de desenvolupar la nova plataforma “SIORD” (Sistema de Información de los Operadores de Redes de Distribución). Aquesta iniciativa desenvolupa la implementació nacional del Reglamento Europeu 2017/1485 que unifica l’intercanvi d’informació en temps real entre els DSO i els recursos distribuïts (Usuaris Significatius de Xarxa o USR) i, al mateix temps, representa un avanç rellevant cap a la major digitalització de la xarxa de distribució.

Més amunt, trobes representat el model d'intercanvi d'informació en temps real entre els DSO, l'Operador de Xarxa de Transport (TSO), els Centres de Control de Generació i Demanda (CC-GD), i els propis recursos distribuïts (USR).

Està previst que la plataforma SIORD estigui operativa en el primer trimestre de 2023 i els Centres de Control de Generació i Demanda (CC-GD) es puguin anar connectant a aquesta plataforma.

En un futur, la plataforma SIORD permetrà implementar els nous serveis de flexibilitat per a la xarxa de distribució, així com nous models de negoci associats a la transició energètica.

Enllaços:

Document de motivació del projecte

Webinar de llançament del projecte