Preguntes freqüents

Responem a totes les qüestions relacionades amb el teu servei de connexió elèctrica.

Frau i anomalies de mesura
Subministraments nous

Els terminis d'execució depenen en gran manera de l'abast de les instal·lacions a realitzar i de les autoritzacions prèvies que calgui obtenir. T'informarem del termini estimat a la carta amb les condicions tecnicoeconòmiques.

Això no obstant, els terminis de referència per a l'execució d'una escomesa per atendre el subministrament sol·licitat són els següents (en dies hàbils):

Subministraments de baixa tensió (fins a 1.000 V)

Ampliar xarxa de baixa tensió
Construir un centre de transformació
Construir diversos centres de transformació
30 dies
60 dies
80 dies

Subministraments d'alta tensió (més de 1.000 V)

Un únic consumidor amb tensió nominal igual o inferior a 66 kV
Altres subministraments
80 dies
En funció de la importància dels treballs a realitzar

En aquest còmput de terminis no es comptabilitzen els períodes necessaris per obtenir les autoritzacions, els permisos oficials o la conformitat de tercers necessaris per a la realització dels treballs la responsabilitat de concessió dels quals és aliena a e-distribución, i la durada d'aquests períodes no es pot precisar a priori.

Avaries

Quan la falta de subministrament elèctric no té lloc només al teu habitatge, es descarta que el problema estigui a la teva instal·lació.

Hi ha dues opcions:

-Que haguem realitzat un tall programat per a la millora i el manteniment de la xarxa.

-Que hi hagi una avaria a la xarxa d'e-distribución. Avisa'ns als telèfons següents:

Andalusia, Extremadura, Múrcia , Castella-la Manxa i Ceuta.
900 850 840
Aragó, Castella i Lleó, Galicia, Navarra, La Rioja i Comunitat Valenciana
900 848 900
Balears
900 849 900
Canàries
900 855 885
Catalunya
800 760 706

Tan aviat com ens avisis, procedirem a localitzar la incidència per aconseguir restablir el servei com més aviat millor, garantint sempre la teva seguretat.

Telegestió
Autoconsum elèctric
Atenció al client

Àrea privada

Tens dubtes sobre l'àrea privada de e-distribución?

TELÈFON

T'escoltem

Si ens necessites, truca'ns

900 878 119