El nostre compromís

Som una empresa en evolució contínua

La responsabilitat, la confiança, la innovació i la proactivitat marquen el nostre dia a dia.

 Tendim la mà a l'usuari ja que som una empresa al servei de la societat

Treballar per la seguretat de les persones, respectar el medi ambient i impulsar i desenvolupar iniciatives innovadores que permetin millorar la qualitat i l'excel·lència del servei són alguns dels objectius més importants que perseguim a       e-distribución

A més, i en compliment de l'apartat d) de l'article 12.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, a e-distribución disposem d'un codi ètic que té l'objectiu de preservar i protegir la independència de la nostra empresa i de les persones responsables de la seva gestió.