Projecte CoordiNet

Ha establert les bases per a la implementació dels serveis de flexibilitat en el sistema elèctric europeu

Ho fa mitjançant una participació activa dels consumidors, generadors i emmagatzematge

Parc eòlic

Els objectius del projecte “CoordiNet” han estat avançar en una major coordinació entre els gestors de les xarxes de transport i distribució per a contribuir al desenvolupament d'un sistema energètic més sostenible, eficient, segur i resilient. Així mateix, hem tingut l'oportunitat de provar la implementació de nous serveis de flexibilitat per a resoldre els nous reptes tècnics i operatius que implica la creixent descarbonització del mix energètic i els nous usos de l'electricitat.

En el projecte Coordinet han participat 23 empreses i institucions de deu països, amb tres projectes pilot a gran escala a Espanya, Grècia i Suècia. Ha estat finançat per la Comissió Europea dins del programa Horizon 2020.

Des de l'any 2019 al 2022, 8 empreses i institucions liderades per e-distribución, han treballat en els diferents pilots desenvolupats a Espanya per a avançar en aquest camí i establir així les bases d'un sistema elèctric on la flexibilitat dels recursos connectats a la xarxa -generació, demanda (consumidors) i emmagatzematge- facilitarà un ús més eficient del sistema elèctric i permetrà una major integració de capacitat renovable.

El pilot espanyol s'ha desenvolupat en 5 emplaçaments: Cadis, Màlaga, Múrcia, Alacant i Albacete, on s'ha provat la implantació de serveis de flexibilitat per a resoldre necessitats tècniques i d'operació de la xarxa. S'ha utilitzat la flexibilitat que aporten més de 1.100 MW entre generació de parcs renovables, plantes de cogeneració, bateries, consums de dependències municipals i d'empreses per a contribuir a la resolució de saturacions en la xarxa d'Alta, Mitja i Baixa tensió, al control de la tensió en la xarxa, a l'operació d'illes elèctriques controlades i els serveis de freqüència.

REE, e-distribución, i-DE, Universitat Pontifícia Cometes, N-Side, ONE, Tecnalia i Ajuntament de Màlaga han treballat per a establir les bases dels serveis de flexibilitat en un projecte real.

Pots consultar tota la informació del projecte en https://coordinet-project.eu/