Projecte Flow

Flexibilitat en la distribuïdora elèctrica mitjançant un mercat local i els vehicles elèctrics de Menorca

Vehicle elèctric recarregant la seva bateria

El projecte “Flow” és un projecte que té una durada de 4 anys, iniciat l'any 2022 i que finalitzarà l'any 2026 finançat pel programa marc Horitzó Europa amb un pressupost total d'uns 10 milions d'euros. La iniciativa provarà, validarà i potenciarà l'anomenat “Vehicle-to-X”, en el qual s'intercanviarà energia entre els vehicles, els edificis i la xarxa.

Les solucions que es desenvolupin en el marc del projecte brindaran una resposta per a la implantació massiva de vehicles elèctrics a tots els sectors implicats, des dels operadors de sistemes de distribució d'energia, en aquest cas e-distribución, els operadors de punts de recàrrega, els proveïdors de serveis de mobilitat, els fabricants d'infraestructures fins als usuaris finals.

L'objectiu principal serà el de validar i quantificar els beneficis associats a la flexibilitat de la recàrrega dels vehicles elèctrics implementant els serveis de flexibilitat en l'empresa distribuïdora per a aconseguir la descarbonització de l'energia al mateix temps que es produeix la transició cap a un model de mobilitat sostenible.

Es posaran en marxa un total de 5 emplaçaments de demostració per a determinar l'impacte en diversos sistemes energètics a la República Txeca, Irlanda, Itàlia, Dinamarca i Espanya, en concret, a l'illa de Menorca on opera e-distribució, líder del pilot demostratiu.

El projecte està liderat per l'Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC) i està format per un equip multidisciplinari en el qual participen socis acadèmics, petites, mitjanes i grans empreses del sector de l'energia i la mobilitat i grans associacions industrials europees.

Pots consultar tota la informació del projecte en https://www.theflowproject.eu/