Projecte MONICA

Monitoratge i control avançat de la xarxa

El projecte MONICA podrà determinar a l'instant la situació real en què es troba la xarxa de distribució, tant en mitjana com en baixa tensió.

 Imatge de detall d'una subestació elèctrica

Les incidències a la xarxa de distribució no són comunes, però es poden produir. Quan això passa, els operadors de la xarxa posen en marxa un mecanisme de detecció i resolució perquè tot torni a funcionar correctament.

El projecte MONICA és capaç de determinar amb precisió la situació real de la xarxa de distribució de forma constant, de manera que s'aconsegueixin evitar i resoldre els problemes.

En què consisteix aquest projecte?

Una plataforma avançada d'adquisició, processament i gestió de dades, denominada estimador d'estat de la xarxa, rep en temps real totes les dades captades tant pels sensors situats a 37 centres de transformació com pels nous comptadors intel·ligents de prop de 15.000 usuaris. A més, es disposa de la informació de la topologia de la xarxa en cada moment (característiques tècniques de cadascuns dels trams de mitjana i baixa tensió, estat dels transformadors i de la resta d'elements físics de la xarxa de distribució, com ara seccionadors, interruptors, etc.).

Aquest sistema ens permet oferir més qualitat de servei i reduir el nombre d'incidències gràcies al manteniment preventiu de la xarxa. A més, es facilita la localització i resolució de les incidències i al mateix temps s'optimitzen les inversions, aconseguint una major eficiència energètica a tots els nivells.

El projecte és possible gràcies, entre altres tecnologies, al desplegament de les smart grids i als comptadors intel·ligents que han aportat grans capacitats d'automatització a la xarxa elèctrica de distribució. Totes aquestes noves tecnologies ens permeten afrontar amb garanties l'objectiu últim del projecte MONICA: que tant les línies de baixa tensió com les de mitjana tensió i, per tant, els centres de transformació que les vertebren i tota mena d'usuaris, independentment de la seva naturalesa, estiguin dotats de les mateixes eines de supervisió i control que la xarxa d'alta tensió.