Smartcity Málaga

Living Lab de Smartcity Màlaga: un laboratori d'eficiència i innovació

El Living Lab de Smartcity Màlaga constitueix tot un ecosistema d'innovació que explora mesures d'eficiència energètica, gestió activa de la demanda, millora de la xarxa i dels serveis de telegestió i seguretat de la informació.

Malaga promenade where you can see the street lights included in the project of its smartcity

Imagina un lloc real on crear, validar i provar projectes d'innovació al voltant de la generació distribuïda i les telecomunicacions d'una manera ràpida i segura. Aquest lloc existeix. És el Living Lab de Smartcity Màlaga, un ecosistema d'innovació que hem desenvolupat per experimentar sobre les solucions que serviran per construir les ciutats del futur.

Des que es va posar en marxa el 2009, Smartcity Màlaga ha estat un laboratori real on es desenvolupen mesures d'eficiència, estalvi energètic i gestió activa de la demanda de particulars, edificis i grans clients. A més, en aquest espai es treballa en una millora de la integració de la generació d'energia renovable a la xarxa, de l'emmagatzemament, de la mobilitat elèctrica, dels serveis de telegestió i de la seguretat de la informació. Totes aquestes tecnologies relacionades amb les smart grids o xarxes intel·ligents seran necessàries en la transició energètica cap a un model sense emissions.

A la recerca del model de smart city

El Living Lab Smartcity de Màlaga engloba una zona de la ciutat andalusa que inclou 11.000 clients domèstics i 1.200 empreses. Les innovacions implementades hi van suposar, només en els seus primers cinc anys de vida, més d'un 25% d'estalvi en el consum elèctric i una disminució del 20% de les emissions de CO2. A més, en aquest temps es va cobrir el 15% del consum de la zona mitjançant generació distribuïda obtinguda a partir d'energia renovable.

En aquest laboratori de proves es porten a terme projectes tan importants com MONICA, PALOMA, Flexiciency i Smart Terminal. Tots ells estan orientats a la recerca de millores per a la xarxa actual. D'una banda, a través del monitoratge i control de les xarxes de distribució de mitjana i baixa tensió, l'estudi de la pèrdua d'energia a la xarxa i l'impacte dels autobusos a les xarxes de baixa tensió. A més, gràcies a aquests projectes, s'ha integrat una microxarxa elèctrica al passeig marítim de Màlaga per gestionar i estudiar allò relatiu a la generació, l'emmagatzemament i el consum energètic.