Legislació

Política mediambiental

El sector elèctric és un sector sotmès a molta regulació.

 Arxius sobre regulació i política mediambiental de e-distribució.

És per això que aquí trobaràs l'accés a les principals normes que afecten la distribució, tant a nivell estatal com autonòmic, així com al Medi Ambient.