Legislació

El sector elèctric és un sector sotmès a molta regulació, per la qual cosa aquí trobaràs l'accés a les principals normes que afecten la distribució, tant a escala estatal com autonòmica, i el medi ambient.