Projecte IdEAS i 3S-CS

Solucions intel·ligents per a la xarxa

Els projectes 3S-CS i IdEAS, en els quals participem a e-distribución, pretenen contribuir a millorar l'eficiència de la xarxa de distribució a través de les comunicacions de les subestacions elèctriques.

 Subestació elèctrica construïda enmig d'una àmplia vall

Les subestacions elèctriques són clau a la xarxa de distribució. El seu paper és fonamental perquè el subministrament elèctric arribi a les nostres llars i negocis.

El projecte 3S-CS intenta desenvolupar noves solucions que permetin millorar les comunicacions de les subestacions elèctriques, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la seguretat de les instal·lacions. Com? Millorant les comunicacions, per exemple, podem aconseguir prevenir incidències abans que es produeixin.

El projecte, cofinançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, la Junta d'Andalusia i els fons Feder de la Comissió Europea, treballa directament en les comunicacions sense fils, l'ús de la xarxa IP i el conegut com Internet of Things per controlar, de forma remota, les subestacions elèctriques.

Això ens permetrà, en un futur, anticipar-nos a les possibles incidències que tinguin lloc, però també ser més eficients en el control de costos. I és que l'ús de la tecnologia sense fils permet un estalvi en costos de cablejat i prolongar la vida útil dels equips, que es tornen més eficients.

Un altre dels projectes en què treballem a e-distribución, relacionat amb les subestacions i la millora de les seves comunicacions amb l'exterior, és el projecte IdEAS (Interoperabilitat d'Equips d'Automatització de Subestacions), amb el qual pretenem reduir la disparitat tecnològica perquè les diferents peces que conformen el puzle de les subestacions elèctriques intel·ligents puguin ser intercanviables entre elles. L'objectiu principal és homogeneïtzar criteris, evitant que cada fabricant tregui al mercat peces i equips que siguin incompatibles, restant eficiència al seu funcionament.

En aquest projecte treballem conjuntament amb empreses com ara Schneider Electric, Schweitzer Engineering Laboratories, Siemens i Circe amb la meta comuna de desplegar les subestacions digitals del futur, cosa que permetrà un millor desenvolupament de les smart grids.

IdEAS està finançat pels fons Feder de la Comissió Europea i pertany al programa estatal d'R+D+i orientada als reptes de la societat del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. I, juntament amb el 3S-CS, aquest projecte es recolza en les directrius de la norma IEC61850 (Communication networks and systems for power utility automation).