Estàndards de la nostra xarxa

A e-distribución treballem amb altres empreses o contractistes per a la construcció de les instal·lacions que formen la nostra xarxa de distribució elèctrica.

Així, cal garantir que aquestes noves instal·lacions es construeixin seguint un mateix criteri, tant de disseny com de qualitat de materials.

 Detall d'una torre de distribució elèctrica d'alta tensió.

Per a això, a e-distribución comptem amb una Unitat d'Estandardització de la Xarxa encarregada de redactar i publicar els documents que estableixen aquests estàndards.

Vols saber més sobre els nostres estàndards?

Els següents tipus de documents t'ajudaran a conèixer-los.

Relacionats amb disseny i criteris constructius d'instal·lacions:

Totes les instal·lacions de la nostra xarxa de Distribució han de complir una normativa que a més d'establir condicions tècniques que garanteixin el correcte funcionament d'aquestes, la seva fiabilitat i eficiència, proporcionen les garanties que han de reunir amb la finalitat de preservar la seguretat tant de les persones com dels béns.

Actualment e-distribución està duent a terme un procés d'unificació d'aquesta normativa part de la qual ja està aprovada i publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, sent la seva aplicació d'obligat compliment en totes les seves zones de distribució:

Especificacions Particulars per a instal·lacions privades en Alta, Mitjana i Baixa Tensió.

Especificacions Particulars per a Instal·lacions d'Alta Tensió (>36 kV)

Projectes Tipus d'instal·lacions de distribució MT

Els documents que apareixen referenciats en aquestes especificacions (a més de les normes de materials que s'inclouen més endavant) són els següents:

Mentre finalitza aquest procés d'unificació, en aquells aspectes encara no contemplats per la normativa aprovada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, seran aplicable les Normes Tècniques Particulars vigents en les diferents Comunitats Autònomes en les quals e-distribución està present.

Relacionats amb Materials:

Llistats de Materials Homologats

Aquests documents recullen els materials que han superat un procés  d’homologació i compleixen les nostres especificacions requerides. Per facilitar la recerca a aquests llistats, s’inclou per a cada codi de material i per a cada marca i model de fabricant, el codi de la norma amb que va ser homologat i que pot emprar-se per a localitzar-lo de forma senzilla. A les Especificacions Particulars, Guies i Projectes Tipus es dona referencia d’aquest codi de norma que permet trobar el material homologat corresponent.

Normes de Materials

Tots els materials que s'incorporin a la nostra xarxes han de complir uns requisits mínims de disseny i procediments d'assaig.


Legislació del sector i Normativa autonòmica

Coneix el sector elèctric i tota la normativa autonòmica que aplica en ell.