Projecte SmartNet

A la recerca d'una xarxa elèctrica més eficient i flexible.

SmartNet explora l'aplicació de les noves tecnologies per a millorar l'eficiència i estabilitat de la xarxa elèctrica.

 Vista general d'una ciutat actual completament il·luminada durant la nit

El rol de l'empresa distribuïdora dins de les operacions del sistema elèctric del futur serà alguna cosa diferent de l'actual pel fet que els nous consumidors seran també productors d'energia. Conscients d'això, en e-distribución formem part del consorci europeu SmartNet que explora l'aplicació de les noves tecnologies per a agregar la demanda de petits consumidors i generadors amb l'objectiu final de millorar l'eficiència i estabilitat de la xarxa elèctrica.

Es tracta d'explorar les oportunitats i els reptes del sistema elèctric del futur d'una forma conjunta. El consorci europeu SmartNet està format per 22 empreses i institucions de 9 països europeus i compta amb un pressupost de 12,6 milions d'euros.

El projecte tracta de definir el paper, cada vegada més actiu, que l'empresa distribuïdora elèctrica tindrà en la xarxa elèctrica del futur. Una xarxa que serà molt més flexible i sostenible. Això es farà gràcies a una millora en la interacció i l'intercanvi d'informació entre aquestes i les empreses transportistes. La fi última serà facilitar la vida als prosumers del futur, consumidors i alhora productors d'energia, aconseguint que aquesta activitat bidireccional pugui realitzar-se d'una forma flexible i agregada sempre des de l'empresa distribuïdora i gràcies a l'ús de smart grids.

Amb la participació en el projecte SmarNet, en e-distribución, vam demostrar el nostre compromís amb la innovació, la recerca i el desenvolupament dels serveis del mercat elèctric.

Per això, en e-distribución liderem un dels tres projectes experimentals que s'estan realitzant a Europa. Amb aquest pilot, que s'està implementant a Barcelona, pretenem demostrar que podem actuar com a agent agregador de productors i consumidors a petita escala, amb l'objectiu d'ampliar aquesta gran malla d'energia col·laborativa en el futur.