Projecte BeFlexible

Els petits consumidors poden tenir una participació activa en els futurs serveis de flexibilitat a Saragossa

Imatge nocturna de la ciutat de Saragossa amb edifici monumental al fons

El projecte "Boosting Engagement to Increase Flexibility” (BeFlexible) té una duració de 4 anys i està dotat amb un finançament de 10 milions d’Euros de la Comissió Europea a través de la Call Horizon-CL5-2021-D3-02-06, en el marc del programa Horitzó Europa.

BeFlexible es iniciar el dia 1 de setembre de 2022 i té com objectiu provar l’aportació de serveis de flexibilitat a l’Operador de Xarxa de Distribució (DSO) i a l’Operador de Xarxa de Transport (TSO) mitjançant demostradors a gran escala a Espanya, Itàlia, Suècia i França.

El consorci està format per: i-DE; Iberdrola Energía España; Enel (i les tres Companyies del Grup: Gridspertise, e-distribución i e-distribuzione ); E. ON Group; Areti; Terna; SAP; Schneider Electric; ThermoVault; STEMY Energy; RWTH Aachen University; RSE SPA; INESC TEC; ENGINEERING Group; Soulsight; Universidad Pontificia Comillas; EDSO, Smart Innovation Norway, Zabala Innovation and Timelex.

e-Distribució participa amb un demostrador a la ciutat de Saragossa, on els consumidors aporten  flexibilitat a l’Operador de Xarxa de Distribució a través de la gestió activa dels escalfadors d’aigua elèctrics que monitoritzarà i controlarà l’empresa Thermovault.

Podeu consultar més informació del projecte a l’enllaç https://beflexible.eu/