Accés d'operadors de telecomunicacions

Desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat sobre infraestructures de e-distribución

Fibra óptica

Per a donar compliment al Reial decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat, t'informem que està a la disposició dels operadors de telecomunicacions tota la informació en aquesta web, al qual pots dirigir qualsevol de les sol·licituds recollides en aquest Reial decret:

 • Informació cartogràfica de les infraestructures elèctriques.
 • Estudis sobre el terreny.
 • Sol·licitud d'accés. Validació d'avantprojecte o memòria tècnica.
 • Estudi tècnic.
 • Desplegament.
 • Informació mínima relativa a obres civils previstes.

Per a què aquestes sol·licituds puguin tramitar-se per part de EDRD, hauran d'incloure amb caràcter general:

 • Acreditació de què es tracta d'un Operador vàlid mitjançant la inscripció en el Registre d'Operadors de Xarxes de Telecomunicacions de la CNMC.
 • Declaració de confidencialitat en relació a qualsevol informació que es rebi com a resultat de l'accés a la infraestructura.
 • Acreditació dels poders de signatura del sol·licitant.

Addicionalment, en funció del tipus de sol·licitud, també s'haurà d'aportar la següent informació:

1. Informació cartogràfica:

 • Zona en la qual està interessat l'operador amb coordenades geogràfiques (punts d'inici i fi, i punts intermedis)
 • Justificant de transferència del pagament de la sol·licitud

 Com a alternativa, l'operador pot sol·licitar informació en les següents adreces:

                                o  www.acefat.com (per a Catalunya)

                                o  www.inkolan.com (per a la resta d'Espanya)

2. Estudis sobre el terreny:

 • Zona en la qual està interessat l'operador amb coordenades geogràfiques.
 • Justificant de transferència del pagament de la sol·licitud .

3. Sol·licitud d'accés. Validació avantprojecte o memòria tècnica:

- Memòria Tècnica que descrigui la implantació de la xarxa de comunicació en la infraestructura de EDRD, contenint a més la següent informació:

 • Localització i descripció de la infraestructura a la qual se sol·licita l’accés.
 • Motiu d'accés a la infraestructura
 • Descripció d'elements a desplegar en la infraestructura
 • Termini en el qual es produeixi el desplegament en la infraestructura
 • Zona en la qual es té intenció de desplegar elements de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat

- Condicions Generals d'Accés signades, que pot consultar prèviament aquí.

4. Estudi tècnic:

- Acceptació i justificant de transferència del pagament de l'estudi.

5. Desplegament:

- Signatura de conveni d'execució i justificant d'avals o pagaments segons sigui procedent.

En finalitzar les obres, signatura de contracte d'operació i manteniment de les instal·lacions de telecomunicacions dins del perímetre de seguretat de e-distribución.

6. Coordinació obres previstes:

 • Motiu de coordinació amb la infraestructura.
 • Descripció d'elements a desplegar en la infraestructura.
 • Termini previst per al desplegament en la infraestructura.
 •  Zona en la qual es té intenció de desplegar elements de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat amb coordinació d'obres.

Per a completar aquesta informació, posem a la teva disposició els següents documents que poden ser del teu interès:

Per a qualsevol dubte o aclariment pot enviar-nos un correu electrònic a endesaingenieria.info@enel.com