Comercialitzadores

Nou règim tarifari ordre TED/371/2021

El passat 1 de juny de 2021 va entrar en vigor el nou règim tarifari del subministrament d'energia elèctrica, establert per l'Ordre TED / 371/2021, de 19 d'abril, per la qual s'establien els preus dels càrrecs del sistema elèctric i els pagaments per capacitat.

Aquesta Ordre comporta les necessàries adaptacions dels sistemes informàtics per a poder adequar la facturació a la nova estructura de peatges de transport i distribució i càrrecs, adaptacions que, lògicament, impacten tant en les empreses distribuïdores com en les comercialitzadores.

Per a qualsevol aclariment referent a l'escrit que vostès han rebut amb data 17 de maig de 2021, poden dirigir les seves consultes al correu electrònic Facturacion.edistribucion@enel.com, addicional als canals habituals de contacte.