APIs

APIs e-distribución

e-distribución ha desenvolupat un nou enfocament cap als agents del sector elèctric entorn del model de la “Platform Company". Continuant amb el procés de transformació digital, posem a disposició les nostres funcionalitats i fluxos d'informació sota la forma de “e-API” (e-distribución API), per a possibilitar nous projectes i oportunitats.

Les APIs (“Application Programming Interface”) són interfícies ràpides i intuïtives que permeten compartir de forma predefinida informació i serveis entre els sistemes corporatius de e-distribución i les aplicacions dels agents interessats en la seva utilització, permetent l'accés en temps real. Cada e-API, no sols és un component de programari, sinó que suposa una nova manera de subministrar informació de valor afegit per a afavorir nous models de col·laboració.

 

APIs disponibles

API per a Consulta d'Avaries i Talls Programats

Aquesta API està disponible solo per a comercialitzadores, i facilita l'accés a la informació relativa a les avaries i talls programats dels CUPs de les nostres zones de distribució.

A través d'aquesta API, podran consultar l'estat dels CUPS dels seus clients, i com a resultat de la trucada a la API, es podrà identificar si un determinat CUPS està afectat per una interrupció imprevista (avaria), o una interrupció per treballs programats (de millora o manteniment d'instal·lacions), incloent l'hora d'inici de l'afectació i l'hora prevista de resolució.

Les comercialitzadores interessades en la utilització d'aquesta API, poden sol·licitar accés al servei en el nostre nou portal de l'ecosistema e-API de e-distribució al qual podran accedir en el següent enllaç https://e-api.edistribucion.com. En l'apartat “Ajuda” del portal, trobaran una guia que facilitarà el procés de sol·licitud d'una e-API.

 

API per a Sol·licituds de Connexió a la xarxa de e-distribución

Aquest servei a través de API està dissenyat per a facilitar la gestió de sol·licituds de connexió d'instal·lacions a la xarxa de e-distribución.

A través d'aquesta API podran realitzar-se sol·licituds de connexió: altes i modificacions d'instal·lacions.

Els agents interessats en la utilització d'aquesta API, poden sol·licitar accés al servei en el nostre nou portal de l'ecosistema e-API de e-distribució al qual podran accedir en el següent enllaç https://e-api.edistribucion.com. En l'apartat “Ajuda” del portal, trobaran una guia que facilitarà el procés de sol·licitud d'una e-API.

 

API per al seguiment de Sol·licituds de Connexió a la xarxa de e-distribución

Aquest servei a través de API està dissenyat per a facilitar el seguiment de sol·licituds de connexió d'instal·lacions a la xarxa de e-distribución.

A través d'aquesta API podran realitzar-se el seguiment de les sol·licituds de connexió de e-disitribución per a les quals l’agent sigui el sol·licitant i/o representant.

Els agents interessats en la utilització d'aquesta API, poden sol·licitar accés al servei en el nostre nou portal de l'ecosistema e-API de e-distribució al qual podran accedir en el següent enllaç https://e-api.edistribucion.com. En l'apartat “Ajuda” del portal, trobaran una guia que facilitarà el procés de sol·licitud d'una e-API.