La vuitena illa de les Canàries és intel·ligent

Té com a objectiu integrar l'energia renovable en la xarxa elèctrica

El projecte G.R.A.C.I.O.S.A és 100% autosuficient

 Vista aèria de l'illa canària de la Graciosa

La Graciosa és ja, des del juny del 2018, la vuitena illa de les Canàries. Amb 29 km2 de superfície, aquesta illa prova de demostrar al món que, a més de ser 100% autosuficient, pot ser 100% intel·ligent. Com? Gràcies al projecte GRACIOSA (Generació Renovable amb Emmagatzemament i Consums Intel·ligents per a l'Operació de xarxes de distribució amb Sistemes d'Autoconsum).

Aquest projecte pretén donar solució als reptes que presenta el creixement de les energies renovables a Canàries, especialment la fotovoltaica, per a la xarxa de distribució.  Per això, i des del 2016, s'està implantant a l'illa una smart grid que integrarà la generació distribuïda obtinguda a través de plaques fotovoltaiques amb unes bateries i uns ultracondensadors que ajudaran a gestionar aquesta energia fluctuant.

Un ventall de tecnologies, entre les quals es troben les comunicacions PLC (Power Line Communications), sistemes de monitoratge i control o automatismes de baixa i mitjana tensió, ens permetran integrar de manera eficient l'energia fotovoltaica a les xarxes elèctriques convencionals. En paraules de Jacob Rodríguez, responsable de projectes d'Innovació en Networks Technologies a e-distribución, "la nostra finalitat en el projecte és desenvolupar tot el necessari per a la gestió intel·ligent i l'automatització de la xarxa de distribució que e-distribución gestiona a l'illa".

EL PROJECTE GRACIOSA: RESPECTE DEL MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

El projecte també pretén que els tres agents del sistema (consumidor, comercialitzadora i distribuïdora) tinguin un paper actiu en l'eficiència del sistema, però també guanyar en eficàcia millorant la fiabilitat del subministrament energètic, diversificant les fonts d'energia i aconseguint un millor ús per a la reducció de costos.

El projecte, liderat per Enel, té un pressupost de 2,4 milions d'euros, dels quals el 45% és finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

El projecte GRACIOSA també compta amb la participació de Win Inertia amb solucions d'emmagatzemament d'energia, i hi col·laboren l'Associació de Recerca i Cooperació Industrial d'Andalusia (AICIA), la Fundació de Recerca de la Universitat de Sevilla (FIUS), la Universitat Pontifícia de Comillas, la Universitat de La Laguna i la Fundació per a la Recerca i el Desenvolupament de Tecnologies de la Informació a Andalusia (FIDETIA).