La gestió remota del comptador intel·ligent

Aquest nou equip de mesura ofereix la possibilitat de realitzar de forma remota una gran part d'operacions, tant programades com sota petició al sistema de telegestió.

El nou comptador ens ofereix la possibilitat de realitzar de forma remota la major part de les operacions en menys de 24 hores gràcies a un protocol de comunicacions segur, l'anomenat Meters and More.

A e-distribución fem servir tecnologia d'última generació per portar a terme a distància tant les lectures com la resta de les operacions que es realitzen al comptador intel·ligent: altes, baixes, talls, reconnexions, control de potència i fins i tot canvis de tarifa. Sense que ens haguem de personar al teu domicili! D'aquesta forma el nou comptador ens ofereix una major agilitat a l'hora de localitzar i gestionar una avaria, procurant reduir al màxim els temps de tall del subministrament.