Avaries elèctriques

A e-distribución ens esforcem per oferir el millor servei als usuaris de la nostra xarxa.

Això no obstant, encara que realitzem contínuament treballs de millora i manteniment a la xarxa, de vegades el subministrament elèctric que et proporcionem es pot interrompre per diferents causes.

 Bombeta encesa que mostra que no hi ha incidència en el subministrament

Les avaries són situacions imprevistes —sempre alienes a la nostra voluntat— que poden ocórrer a la teva instal·lació (al teu habitatge o oficina, a la comunitat on vius...) o a la mateixa xarxa de distribució. Les més comunes són degudes a:

  1. Accidents: ruptura o dany de cables per pales excavadores, camions que toquen línies aèries en aixecar remolcs, etc.
  2. Causes meteorològiques: tempestes i inundacions, nevades fortes, temporals de vent, etc. són responsables d'avaries a la xarxa.
  3. Incendis:  el foc sol ser motiu d'avaries a la xarxa o pot obligar a la desconnexió de les xarxes per qüestions de seguretat.
  4. Fauna i vegetació: animals (especialment aus) o branques d'arbres impacten contra les nostres línies o instal·lacions, provocant l'actuació d'automatismes de protecció de la xarxa que interrompen el subministrament.
  5. Ruptura d'elements: fallida o ruptura d'algun element de la xarxa, per exemple un transformador, aïlladors...
  6. Fallides en la cadena de subministrament: al marge de la xarxa de distribució, es poden produir incidències a la xarxa de transport o a centrals de generació.

Tens una avaria i no saps què fer?

El primer és esbrinar si es tracta d'una incidència al teu subministrament o a la xarxa.

Si l'avaria no està localitzada a la teva instal·lació, sinó a la xarxa d'e-distribución, ens pots trucar als telèfons d'avaries següents:

Andalusia, Extremadura, Múrcia, Castella-la Manxa i Ceuta
900 850 840
Aragó, Castella i Lleó, Navarra, La Rioja i Comunitat Valenciana
900 848 900
Balears
900 849 900
Canàries
900 855 885
Catalunya
800 760 706

Tan aviat com ens avisis, procedirem a localitzar la incidència per aconseguir restablir el servei com més aviat millor, garantint sempre la teva seguretat.

De vegades la podrem reparar fent servir els sistemes automàtics de gestió de xarxa de què disposem als nostres centres de control, per la qual cosa la incidència es resol de forma molt més ràpida. En altres casos no és possible procedir d'aquesta manera, per la qual cosa cal desplaçar tècnics de manteniment que avaluïn i reparin l'avaria. En funció del tipus d'avaria de què es tracti, trigarem més o menys temps a solucionar-la, però sempre procurarem, si és possible, minimitzar-ne la durada i el nombre d'usuaris afectats.