Seguretat elèctrica dels equips de mesura intel·ligents

En els darrers anys han augmentat l'interès i la preocupació sobre els efectes dels camps electromagnètics en la salut.

Estudis nacionals i internacionals han demostrat que els comptadors són innocus per a la població.

 Centralització de comptadors de telegestió i instal·lador

Nombrosos estudis, tant nacionals com europeus, demostren que els comptadors de telegestió són innocus per a la població i disposen de les garanties i dels permisos de qualitat que exigeix la normativa.

El camp que generen té dos components: el corresponent a l'energia elèctrica (50 Hz) i el corresponent a la comunicació d'aquesta energia, per a la qual es fa servir la tecnologia PLC o Power Line Communications (3 KHz-95 KHz). En els dos casos es generen freqüències considerades molt baixes en el rang de les radiacions no ionitzants, que són entre quatre i cinc vegades menors que les que emeten la majoria dels aparells electrònics més comuns de qualsevol llar, com la televisió, la ràdio, el microones o l'eixugacabells.

A més, s'ha de tenir en compte que el comptador, en la majoria dels casos, es troba fora de l'habitatge, la qual cosa fa que l'ona es dilueixi en la distància, reduint l'exposició a l'interior de la casa.

 Infografia que mostra les dades sobre la penetració de la radiació i la seva influència en la salut

La imatge mostra l'espectre electromagnètic de diferents dispositius (de menor a major: ordinador, comptador intel·ligent, ràdio, televisió, mòbils, microones, radar) i les seves freqüències d'energia mesures en hertzs per segon. La longitud d'ona disminueix a mesura que augmenta la freqüència, fent que la radiació sigui més penetrant.

Preguntes freqüents