El nou equip de mesura intel·ligent

Avantatges

Un control absolut sobre la teva energia, més informació i fiabilitat. Són només alguns dels avantatges del comptador intel·ligent d'e-distribución.

 Instal·lador enfront d'una centralització amb un equip de mesura intel·ligent a la seva mà

Els comptadors intel·ligents aporten molts més avantatges que els antics comptadors mecànics. Un dels més importants és disposar de més informació perquè en poc temps aconsegueixis més estalvi. La telegestió et permet conèixer les dades del teu consum elèctric de forma gairebé instantània, la qual cosa implica més control sobre el consum i sobre l'ús que fas de l'energia, afavorint una cultura de la sostenibilitat. Però encara hi ha més.

 

Vols conèixer tots els avantatges?

 

Mesures precises: S'han acabat les estimacions. El comptador intel·ligent ens permet disposar d'una lectura del consum 100% exacta per períodes i hores. Per a aquells clients acollits a la tarifa PVPC, el preu de l'energia per hores es pot consultar al lloc web de Red Eléctrica de España.

Agilitat en els tràmits: Altes, baixes, desviaments de línies... Qualsevol canvi o gestió se soluciona de forma remota, la qual cosa millora la rapidesa i l'eficàcia del servei.

Més sostenible: El nou comptador ens proporciona informació fiable i constant sobre el comportament de la xarxa, la qual cosa ens permet prendre millors decisions per al sistema elèctric. Així evitem sobrecàrregues, disminuïm les pèrdues de distribució, millorem l'eficiència energètica i contribuïm a la reducció de les emissions de CO2.

Combat el frau elèctric: Els comptadors contribueixen a lluitar contra el frau elèctric i a millorar la seguretat de les instal·lacions. Els nous sistemes ens ajuden a localitzar possibles manipulacions i ens informen quan es posa en risc la instal·lació manipulada, amb el perill greu que això comporta per a les persones.

Seguretat en la informació: A tots els nostres centres de transformació de baixa tensió col·loquem un concentrador que gestiona els comptadors de forma automàtica utilitzant el protocol de comunicacions PLC (Power Line Communications). Es tracta d'un sistema que garanteix la privacitat i seguretat de la informació que viatja a través de la xarxa.

Xarxes intel·ligents: Amb el nou comptador contribuïm a desenvolupar unes xarxes més intel·ligents capaces d'integrar tots els actors de la cadena de l'energia elèctrica: generadors, distribuïdores, comercialitzadores i consumidors.