Accessibilitat e-distribución

La nostra web, ara més accessible

Segell accessibilitat AENOR

La web de e-distribución ha estat dissenyada i programada seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, possibilitant el seu ús per tot tipus d'usuaris, inclosos els que tenen algun tipus de discapacitat.

Respecte a l'accessibilitat de la web, hem prioritzat els següents punts:

  • Aclariment del destí dels enllaços o enllaços: els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l'enllaç, i de si la informació es mostrarà en una finestra nova.
  • Jerarquització dels continguts: les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, organitzant els continguts i facilitant la seva comprensió.
  • Ajudes tècniques a la lectura de taules de dades: les taules de dades tenen identificadors d'encapçalats i altres ajudes tècniques per a una interpretació adequada de les seves dades pels lectors de pantalla.
  • Escalat en pantalla dels elements del lloc: el sistema permet la selecció de la grandària de les fonts per a facilitar la lectura, escalant en pantalla tots els elements del lloc.
  • Degradació correcta del lloc sense fulla d'estils: en cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcat estructural permet la correcta visualització de TOTS els continguts.

 

Jerarquització de la informació/encapçalats

Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, organitzant els continguts i facilitant la seva comprensió.

 

Tecnologia aplicada

  • Compliment dels requisits de Nivell A i AA (Doble A) de la Norma UNEIX EN 301549:2022 equivalents als criteris de nivell de conformitat A i AA (Doble-A) de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 del W3C (World Wide Web Consortium). 
  • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada, Nivell 2 (CSS3).
  • S'ha emprat l'estàndard recomanat en ocupació de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

 

Navegadors que no suporten CSS

El marcat estructural permet la correcta visualització de TOTS els continguts en cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS.

 

Taules de dades

Les taules de dades compten amb identificadors d'encapçalats, etiquetat HTML correctament estructurat i altres ajudes tècniques per a una interpretació adequada de les seves dades pels lectors de pantalla.


Enllaços

Els enllaços del portal incorporen una descripció de la seva funció. S'aporta informació en els enllaços d'arxius descargables, com a tipus de format i grandària.

 

Escalat en pantalla i selecció de la grandària de la font

El sistema permet la selecció de la grandària de les fonts per a facilitar la lectura, escalant en pantalla TOTS els elements del lloc.

 

Compatibilitat amb navegadors

En general és compatible amb la versió actual i les principals versions anteriors de Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Edge i Safari.

 

Excepcions

En la web d'edistribución.com existeixen alguns tipus de continguts i determinades àrees que presenten dificultats per a l'accessibilitat web. S'afegeixen com a excepcions d'accessibilitat:

  • Els continguts no HTML, amb el propòsit de documentar més a l'usuari, així com per exemple els documents ofimàtics descargables, edistribución està compromesa a proporcionar aquests documents en versió accessible a tots els usuaris que facin la seva sol·licitud.

Si necessites ajuda referent a l'accessibilitat de la pàgina web edistribucion.com pots contactar-nos. Si trobes dificultats per a accedir a algun contingut, indica'ns la URL i l'analitzarem.