Normes tècniques

Totes les instal·lacions de la xarxa han de complir una normativa en funció de les zones de distribució

Es tracta de les Normes Tècniques Particulars o NTPs

 Tots els estàndards tècnics de e-distribució tenen alts nivells de qualitat

Per a aquells aspectes encara no contemplats per la normativa aprovada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, totes les instal·lacions de la nostra xarxa de distribució han de complir una normativa en funció de les zones de distribució on es troben. Són les normes tècniques particulars o NTP que estableix cada comunitat autònoma on e-distribución està present.

Aquestes normatives d'instal·lacions elèctriques no només marquen les condicions tècniques, sinó també les garanties que han de reunir les nostres instal·lacions amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i dels béns. A més, aquestes normes tècniques miren d'assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions i de contribuir a la seva fiabilitat i eficiència.

Les normes tècniques particulars són aprovades per cada comunitat autònoma i publicades als butlletins oficials respectius.

Informació addicional