Aportar lectura

Si vols aportar la lectura del teu comptador, ho pots fer des d'aquí amb el teu número de CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament).

imatge comptador