El procés d'alta de subministrament

 Torre d'alta tensió amb cel blau de fons

Per fer arribar l'energia elèctrica a un nou subministrament cal habilitar un punt de connexió a la xarxa de distribució i realitzar la instal·lació fins al subministrament elèctric del client.  Aquest treball necessari de connexió entre client i xarxa és conegut tècnicament com "escomesa".

Quan necessitis disposar d'un nou subministrament d'energia elèctrica o ampliar la potència d'un d'existent, hauràs de tramitar una sol·licitud que comportarà l'execució d'una nova escomesa elèctrica o l'adequació de les instal·lacions de la xarxa per poder atendre aquest subministrament.

 Infografia que presenta els tràmits per a una connexió elèctrica

Amb qui he de fer els tràmits perquè la meva connexió sigui una realitat?

Fases per a la tramitació d'una connexió:

Alta de sol·licitud del client, presentació de l'oferta, acceptació de l'oferta pel client, execució de l'obra, disponibilitat de contractació, contractació i contracte en vigor.