Què has de saber sobre l'autoconsum?

Primer pla de dues plaques solars sobre herba

S'entén per autoconsum al consum per part d'un o varis consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.

MODALITATS D'AUTOCONSUM

Podent existir dues modalitats d'autoconsum:

  1. Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents. Quan hi ha un mecanisme d'anti-abocament que impedeixi la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o de distribució.
  2. Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar l'energia generada excedentària a la xarxa de transport i distribució.

Així mateix, la/les instal·lació/ns de generació destinades a generar energia per a qualsevol de les modalitats d'autoconsum podran associar-se als consumidors participants:

  1. Connectant-se a través de la xarxa interior dels consumidors associats o mitjançant línies directes, de manera que es denominen autoconsums en instal·lacions pròximes de xarxa interior.
  2. Connectant-se a través de la xarxa de distribució, sempre que es compleixi que pertanyen a la mateixa xarxa de baixa tensió del centre de transformació o que estant connectats en baixa tensió la distància entre la generació i els consums és menor a 2.000/500 m (en funció de la tecnologia) o estan ubicats dins de la mateixa referència cadastral. En aquests casos es denominaran autoconsums en instal·lacions pròximes a través de xarxa.

El detall de les modalitats i requisits està definit al RD 244/2019, que es resumeixen en la següent taula (Font: Guía de Tramitación del Autoconsumo IDAE https://www.idae.es/index.php/tecnologias/energias-renovables/oficina-de-autoconsumo)

taula d'autoconsum

Quins tràmits has de realitzar amb nosaltres per aquest tipus d’instal·lacions d’autoconsum?

En el cas d’autoconsumidors amb excedents, els tràmits amb e-distribución són els següents:

  1. Sol·licitud d’accés i connexió a la xarxa d’e-distribución: formalització d’una petició de connexió de generació a nosaltres, como Distribuidora. Estaran exemptes d’aquest tràmit els Autoconsums amb excedents amb potència de generació ≤15 kW i que s’ubiquin en sòl urbanitzat (amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística). La sol·licitud d’accés i connexió es pot realitzar a través de l’àrea privada de la nostra web. 
  2. Contestació de la proposta prèvia (només aplica si l'autoconsumidor ha sol·licitat accés i connexió): et contestarem informant del punt de connexió a la xarxa de distribució i de les Condicions Tècniques i Econòmiques en relació a les actuacions que poguessin ser necessàries en la xarxa de distribució elèctrica.
  3. Actuacions a la xarxa de distribució: un cop acceptades les condicions tècniques i econòmiques per part de l’autoconsumidor, e-distribución emetrà els permisos d'accés i connexió i realitzarà les actuacions tècniques necessàries per a la connexió de l'autoconsum.
  4. Contracte Tècnic d'Accés (CTA): és el document que recull les relacions tècniques entre e-distribución i l’autoconsumidor a partir de la connexió. Aquest document ens l’has de sol·licitar abans de finalitzar la teva instal·lació d’autoconsum  a través de l’adreça de correu: ATR-generadores.edistribucion@enel.com. Per aquells autoconsums que no requereixin de tràmit d’accés i connexió, no serà necessària la signatura d’un CTA.
  5. Verificació configuració de mesura conforme el RD 1110/2007: una vegada finalitzada i legalitzada la instal·lació d’autoconsum per part del client, hem de verificar la configuració de la mesura abans de la seva connexió a la xarxa. El client ha de sol·licitar-ho a través de l’adreça de correu: Inspeccionautoconsumo@enel.com.
  6. Certificats de l’encarregat de la lectura i gestor de la xarxa: en cas que necessitis inscriure la teva instal·lació com a productor,  els certificats recollits als articles 39.1.d) “Gestor de la Red” i “Encargado de lectura” del RD 413/2014 els hauràs de sol·licitar a través  de la direcció de correu: Conexiones.edistribucion@enel.com

Finalment, perquè el contracte de subministrament que tens a través de la teva comercialitzadora reculli la modalitat d'autoconsum que hagis triat, és necessària la seva actualització, per al que hauràs de posar-te en contacte amb la teva comercialitzadora. Després d'adaptar el teu contracte de subministrament, la instal·lació estaria ja en servei. En cas que tinguessis excedents, la instal·lació estaria llesta per a compensar-los en factura (instal·lacions de potència <=100 kW) o per a vendre'ls al mercat, segons la modalitat triada.

Els autoconsums en instal·lacions pròximes a través xarxa de distribució de potència de producció igual o inferior a 15 kW que se situïn en sòl urbanitzat i compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística, sí que requereixen la gestió d'una petició d'accés i connexió per a valorar i gestionar els treballs de connexió a la xarxa de distribució reservats a la companyia distribuïdora i/o el subministrament dels seus serveis auxiliars.

Necessites més informació?

Si vols conèixer tot el procediment de connexió d'instal·lacions d'autoconsum, t'hem preparat tota la documentació que pots necessitar.

Preguntes freqüents
Autoconsum elèctric