Supervisió de xarxa

Helicòpter fent labors de manteniment en torres elèctriques

La millora, la renovació i el manteniment continu de la xarxa són fonamentals per garantir el bon funcionament del sistema elèctric.

Des d'e-distribución treballem per garantir la qualitat del servei, la continuïtat del subministrament i la seguretat de les instal·lacions, realitzant les actuacions necessàries sobre les infraestructures a les zones on distribuïm energia.

Els nostres treballs de manteniment d'instal·lacions elèctriques se centren en tots els elements que componen la xarxa de distribució: línies d'alta, mitjana i baixa tensió, subestacions, centres de transformació, comptadors i concentradors...  Treballem en el seu manteniment i renovació i, per a això, ens recolzem en professionals qualificats que revisen detalladament que tot estigui perfectament operatiu d'acord amb la legislació del sector i complint els controls de seguretat més estrictes. 

TECNOLOGIA INNOVADORA PER MANTENIR LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

A e-distribución ens recolzem en les tecnologies més avançades, entre les quals destaquen càmeres d'infraroigs per realitzar inspeccions termogràfiques, o la tecnologia LIDAR de detecció de llum i distància que ens permet realitzar mapes tridimensionals i comprovar que la distància entre les masses forestals dels boscos i les línies elèctriques és l'adequada.

Per a l'ús d'aquestes tecnologies fem servir drons equipats amb càmeres d'alta resolució que ens permeten accedir a zones de difícil accés per captar imatges de les línies i comprovar l'estat òptim de la infraestructura sense haver d'interrompre el subministrament. Les càmeres d'infraroigs muntades en helicòpters s'utilitzen en inspeccions termogràfiques i són capaces de detectar elements amb temperatures més elevades del normal. D'aquesta forma podem identificar de manera més fàcil i ràpida qualsevol incidència o anomalia i, gràcies al sistema, activar automàticament els mecanismes per solucionar-ho. 

  • La nostra xarxa

    Línies d'alta tensió, subestacions, centres de transformació, comptadors... Descobreix el que forma part de la xarxa d'e-distribución.