Supervisió de xarxa

La millora, renovació i el manteniment continu de la xarxa són fonamentals per a garantir el bon funcionament del sistema elèctric.

Des d'e-distribución treballem per garantir la qualitat del servei, la continuïtat del subministrament i la seguretat de les instal·lacions, realitzant les actuacions necessàries sobre les infraestructures a les zones on distribuïm energia.

Helicòpter fent labors de manteniment en torres elèctriques

Els nostres treballs de manteniment d'instal·lacions elèctriques se centren en tots els elements que componen la xarxa de distribució: línies d'alta, mitjana i baixa tensió, subestacions, centres de transformació, comptadors i concentradors...  Treballem en el seu manteniment i renovació i, per a això, ens recolzem en professionals qualificats que revisen detalladament que tot estigui perfectament operatiu d'acord amb la legislació del sector i complint els controls de seguretat més estrictes. 

TECNOLOGIA INNOVADORA PER MANTENIR LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

A e-distribución ens recolzem en les tecnologies més avançades, entre les quals destaquen càmeres d'infraroigs per realitzar inspeccions termogràfiques, o la tecnologia LIDAR de detecció de llum i distància que ens permet realitzar mapes tridimensionals i comprovar que la distància entre les masses forestals dels boscos i les línies elèctriques és l'adequada.

Per a l'ús d'aquestes tecnologies fem servir drons equipats amb càmeres d'alta resolució que ens permeten accedir a zones de difícil accés per captar imatges de les línies i comprovar l'estat òptim de la infraestructura sense haver d'interrompre el subministrament. Les càmeres d'infraroigs muntades en helicòpters s'utilitzen en inspeccions termogràfiques i són capaces de detectar elements amb temperatures més elevades del normal. D'aquesta forma podem identificar de manera més fàcil i ràpida qualsevol incidència o anomalia i, gràcies al sistema, activar automàticament els mecanismes per solucionar-ho. 

 Més informació

  • La nostra xarxa

    Línies d'alta tensió, subestacions, centres de transformació, comptadors... Descobreix el que forma part de la xarxa d'e-distribución.