Instal·lació de punts de generació

Molins de vent que generen electricitat

La generació elèctrica que no es realitza a les centrals convencionals (nuclear, carbó, fuel, gas, gran hidràulica) és la habitualment coneguda com generació distribuïda, la producció d'energia elèctrica de la qual es realitza a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

Aquest tipus de generació d'energia elèctrica planteja una sèrie d'avantatges respecte de la producció en règim ordinari (nuclear, carbó, fuel, gas, gran hidràulica), ja que es realitza de manera dispersa al territori en comparació del model convencional de grans centres de generació, permetent d'apropar producció i consum. Aquestes centrals es connecten normalment a les nostres xarxes de distribució, la qual cosa fa necessari estudiar les condicions tècniques per a la seva connexió, assegurant el manteniment de les condicions de qualitat i seguretat de la xarxa de distribució.

Imatge muntatge generació

Exemple d'instal·lacions de generació: planta fotovoltaica i plantes eòliques (molins de vent)

El Reial decret 413/2014 estableix les diferents classificacions d'aquests tipus de generadors, així com les condicions administratives per a la seva tramitació i explotació.

Són els Reials decrets 1183/20, 1955/2000 i 1699/2011 els que fixen les condicions tècniques i econòmiques relacionades amb el procés de connexió d'aquestes instal·lacions a la xarxa de distribució elèctrica.

Imatge Com és una instal·lació de Tipus 2?

Com és una instal·lació de generació distribuïda?

En aquesta infografia es poden veure els passos més importants d'una instal·lació de generació distribuïda.

Quin procés he de seguir si estic interessat en una connexió de generació distribuïda?

El primer que cal fer és portar a terme un procés d'accés i connexió a través de la distribuïdora titular de la xarxa a la qual s'ubiqui la instal·lació. Només així podrem establir les condicions necessàries per garantir la seguretat i qualitat del subministrament.

En funció de la potència i tensió de les instal·lacions de generació que volem connectar, haurem de seguir un procediment o un altre:

Abreujat
<= 15 kW
General
> 15 kW

A grans trets, aquests serien els passos a seguir per a l'energització final de la planta:

1. Sol·licitud d'accés i connexió de generació.

2. Fase Estudi: anàlisi de la sol·licitud per part de la Distribuïdora

3. Emissió proposada prèvia, acceptació de la les condicions tècniques i econòmiques de la mateixa i execució de treballs.

4. Sol·licitud signatura del contracte tècnic d'accés

5. Tramitació Autorització Administrativa amb l'Administració Competent necessària per a l'obtenció de l'Autorització de posada en marxa.

6. Posada en servei instal·lació d'acord amb l'RD 647/20

L'ordre indicat no és seqüencial perquè hi ha tràmits que es poden gestionar en paral·lel.

Preguntes freqüents
Per si tens encara més dubtes