Equips de mesura

Com a client o productor en règim especial ets el responsable del comptador elèctric. Coneix totes les teves opcions.

Si ets client o productor en règim especial ets el responsable del comptador elèctric que mesura el consum o la generació.

 Revisió d'una centralització de comptadors digitals.

Per això pots optar per llogar-lo ae-distribución o instal·lar un equip en propietat.

Segons el Reial decret 1110/2007, les característiques principals dels tipus d'equips de mesura elèctrica són:

Tipus de punt de mesura
Subministrament a client (potència contractada)
Productor règim especial (potència aparent nominal)
Verificacions sistemàtiques
Telemesura
1
>= 10 MW
>= 12 MVA (*)
Individual cada 2 anys
Obligatòria
2
> 450 kW y < 10 MW
>= 450 MVA (*)
Individual cada 5 anys
Obligatòria
3
> 50 kW y <= 450 kW
> 15 kVA y < 450 kVA
Individual cada 5 anys
Obligatòria per PRE i opcional per a clients
4
> 15 kW y <= 50 kW
-
Per lots
Opcional
5
<= 15 kW
<= 15 kVA
Per lots
Telegestió

(*) L'operador del sistema és el encarregat de la lectura per a aquests punts de mesura, que queden fora de la supervisió d'e-distribución.