Flexiciency

Com podem millorar l'eficiència energètica

A través de cinc demostracions a gran escala, el projecte europeu Flexiciency persegueix millores en l'eficiència energètica, en el consum i en l'estabilitat i la seguretat a la xarxa.

Imatge de persones en la reunió per al projecte Flexiciency

Quatre grans operadors de distribució a Itàlia, França, Espanya i Suècia; infraestructures de mesura intel·ligent; detallistes d'electricitat; organitzacions de recerca; empreses de programari, i cinc demostracions a gran escala pretenen corroborar que el desplegament de nous serveis intel·ligents es pot accelerar gràcies a un mercat més obert. És el que persegueix el projecte Flexiciency en el qual participem a e-distribución.

Flexiciency posa en marxa serveis innovadors que van des del monitoratge avançat fins al control local de l'energia i serveis de flexibilitat que busquen crear noves oportunitats en el mercat de l'energia.

Entre els beneficis que s'esperen d'aquest projecte hi ha facilitar nous serveis per al consumidor final basats en la mesura de dades de consum, crear noves oportunitats de negocis en el mercat de l'energia, aconseguir més flexibilitat i seguretat a la xarxa de distribució i reduir les emissions de CO2 gràcies a un ús eficient de l'energia per part del client i a una gestió òptima dels fluxos d'energia per part de les nostres xarxes i equips.

Amb un pressupost de més de 19 milions d'euros, el projecte Flexiciency està finançat per la Comissió Europea i es desenvoluparà fins a l'inici del 2019.

L'objectiu de la demostració a Espanya és validar els nous serveis d'innovació a la ciutat de Màlaga. Es tracta de serveis de diferents tipus:

  1. Monitoratge dels valors de consum a diferents edificis de l'Ajuntament de Màlaga.
  2. Control intel·ligent de dispositius, com ara la generació renovable, les bateries o el vehicle elèctric.
  3. Serveis de flexibilitat que el proveïdor de serveis, ens ofereix com a empresa distribuïdora.
Marina Lombardi apareix en la televisió exposada en Flexiciency

Entre els serveis de monitoratge, els dispositius instal·lats reben informació i les dades de consum d'edificis de l'Ajuntament com la biblioteca municipal o l'escola infantil. Aquestes dades es vessen en una plataforma des d'on podem avaluar on cal reduir els valors de consum i de potència contractada. Un aspecte fonamental per a Jaime Briales, cap del Servei d'Innovació, Energia i Noves Tecnologies: "Sens dubte, poder tenir aquestes dades en temps real és clau per millorar l'eficiència energètica de l'edifici", assegura.

Amb els serveis de control intel·ligent de dispositius podem analitzar l'efecte que tenen diferents elements com un comptador intel·ligent, un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, etc. sobre el consum dels clients. Per la seva banda, amb els de flexibilitat, aconseguim una millora de la seguretat i l'estabilitat de la xarxa de distribució.