Serveis de prova per a tecnologia

Recursos i serveis de flexibilitat

Recursos i serveis de flexibilitat

El Pilot Flexibility Lab compren tant laboratoris com àrees de demostració. En concret, s’iniciarà l’activitat a Màlaga com àrea demostrativa, amb la possibilitat d’estendre a altres àrees d’alta penetració de recursos flexibles dirigits a la xarxa de distribució. Aquestes zones presenten diversitat de tipus de demanda elèctrica (sector industrial, sector serveis, edificis, etc), caràcter peninsular i insular, i diferent densitat geogràfica d’emplaçaments amb recursos flexibles connectats a la xarxa.

D’aquesta manera, les característiques pròpies de cada àrea fan possible portar a terme les activitats del Piloto Flexibility Lab sota diferents escenaris, permetent, per exemple, validar la participació de la demanda en mercats locals de flexibilitat o avaluar altres serveis de flexibilitat enfront de la inversió en reforços convencionals. ales.

Amb el Pilot Flexibility Lab busquem explorar les possibilitats de desenvolupament dels serveis de flexibilitat amb la participació activa de tots els agents interessats, oferint els serveis següents: 

 

 • Prova d'interfícies i protocols de comunicació 
 • Suport a la caracterització de recursos i dispositius de flexibilitat
 • Validació dels paràmetres de configuració dels serveis de flexibilitat
 • Validació de l'efecte de la configuració a les xarxes, recursos i dispositius
 • Comprovació del programari de gestió dels equips 
 • Proves de seguretat i interoperabilitat

 

La realització de proves en àrees demostratives i laboratoris ofereix els avantatges següents:

 

 • Validació de la compatibilitat de les interfícies, dispositius i recursos amb la prestació dels serveis de flexibilitat 
 • Definició i prova dels paràmetres de funcionament correctes 
 • Validació de la prestació dels serveis amb diferents configuracions de xarxa 
 • Execució de proves d'estrès en condicions de funcionament extraordinàries (com ara fenòmens meteorològics, desconnexions importants o avaries extenses) 
 • Simulació de diferents situacions de regulació i el seu possible impacte a les xarxes
 • Desenvolupament de proves mitjançant projectes demostratius en entorns de proves reals