Serveis de flexibilitat

El nou rol de l'Gestor de la Xarxa de Distribució

El nou rol de l'Gestor de la Xarxa de Distribució

La normativa europea Clean Energy Package estableix noves funcions dels gestors de les xarxes de distribució (Distribution System Operators, DSO), incentivant-los a integrar serveis de flexibilitat mitjançant processos de mercat transparents i no discriminatoris amb la finalitat de gestionar i desenvolupar d'una manera més eficient la xarxa elèctrica de distribució.

Reforçant el nostre rol de facilitador neutral del mercat energètic, e-distribución està promovent diversos projectes demostratius per contribuir al desenvolupament, la integració i la validació dels serveis, tecnologies i recursos de flexibilitat futurs. En el marc d'aquests projectes demostratius neix la iniciativa Pilot Flexibility Lab, en què es poden provar, testar i validar els productes i serveis que s'implantaran en projectes pilot de flexibilitat, amb la finalitat d'accelerar la transició energètica.

El mercat de serveis de flexibilitat a les xarxes de distribució, ja consolidat al Regne Unit i en altres països del món, està en fase de desenvolupament regulador a Europa. A causa de l'absència de regulació, els organismes reguladors nacionals estan promovent projectes de demostració que permetin validar en condicions reals l'ús de serveis de flexibilitat, especialment orientats a resoldre les dificultats associades a les congestions i les variacions de tensió en diferents horitzons temporals.

El Pilot Flexibility Lab obre l'oportunitat de provar recursos, tecnologia i serveis de flexibilitat en condicions d'absoluta neutralitat tecnològica i dins dels entorns reals o simulats que es poden configurar per acollir diferents situacions de prova avançada, anticipant, a més, el que es podrà comprovar en condicions normals quan s'engeguin els projectes demostratius.