El frau elèctric i els seus riscos

El frau elèctric és un perjudici per a tots que repercuteix en un increment en la teva factura i en la de tots els consumidors. Això no obstant, el frau suposa sobretot un risc greu per a la seguretat i la salut de les persones.

Com a conseqüència de manipulacions portades a terme als comptadors i altres instal·lacions, en els últims anys hem assistit a un increment dels incendis en habitatges, naus o garatges que, en ocasions, han provocat ferits de diversa consideració i, fins i tot, la pèrdua de vides.

EL FRAU ELÈCTRIC EL 2017

Imatge frau el 2017

Xifres del frau elèctric l'any 2017: 68.000 fraus, elèctrics, 761.000.000 de quilowatts / hora defraudats, que equivalen al consum d'una ciutat de 400 mil habitants durant 6 mesos. El 40% són enganxaments il·legals a la xarxa elèctrica.