El frau elèctric i els seus riscos

El frau elèctric és un perjudici per a tots

Consisteix en l'alteració il·lícita d'una instal·lació elèctrica amb la finalitat de reduir, parcial o totalment, l'import a pagar per l'energia consumida.

 Centralització amb Instal·lació de diversos equips de mesura elèctrica i molts cables

EL FRAU I LA SEGURETAT

El frau suposa un greu risc per a la seguretat i la salut de les persones, tant del consumidor d'energia com de tercers que puguin veure's afectats, per realitzar-se al marge de la normativa elèctrica, la qual cosa suposa un major risc d'electrocució, d'incendi i, fins i tot, de mort. També suposa un risc per als operaris que treballen en les instal·lacions, en desconèixer l'alteració de la instal·lació. A conseqüència del frau, en els últims anys hem assistit a un increment d'incendis en habitatges, naus o garatges que, a vegades, han provocat ferits de diversa consideració i, fins i tot, la pèrdua de vides.

EL FRAU I ELS SEUS EFECTES ECONÒMICS

  1. Repercuteix en un increment en la teva factura i en la de tots els consumidors ja que es considera un cost addicional del sistema elèctric nacional.
  2. El frau afecta a la competitivitat de les empreses: propícia la competència deslleial, ja que el defraudador veu reduïts els seus costos energètics i per consegüent és capaç d'oferir els seus productes a preus més baixos.
  3. El frau afecta a la recaptació fiscal ja que l'energia defraudada i, per tant no facturada, suposa imposats que l'Estat no ingressa.
  4. A més existeix una clara correlació entre el frau elèctric i activitats delictives, com són el tràfic d'estupefaents, l'ocupació d'habitatges, etc.