Política de seguretat i salut

En e-distribución tenim com un dels nostres objectius prioritaris la millora contínua en la prevenció de riscos laborals.

Operaris fent labors de reparació i manteniment en una torre elèctrica

Treballem dia a dia per a optimitzar les condicions de seguretat i salut de totes aquelles persones que treballen amb nosaltres, ja siguin empleats o contractistes.

Com a part de la importància estratègica que e-distribución concedeix a la seguretat, el nostre sistema de gestió de seguretat i salut disposa de certificació en els més exigents estàndards internacionals. Igualment ens situem entre els primers llocs de les empreses del sector elèctric mundial més segures per a treballar. Així ho reflecteixen els índexs de seguretat elèctrica i salut laboral i els reconeixements que ens han estat atorgat en aquest àmbit.

Vols saber més sobre les polítiques de seguretat d'e-distribución?