Els nostres certificats

e-distribución compleix amb les normes internacionals

Es tracta de les de Seguretat i Salut en el treball (ISO 45001), Gestió Ambiental (ISO 14001), Qualitat (ISO 9001) i Eficiència Energètica (ISO 50001)

Certificats e-distribución

Aquestes certificacions demostren el nostre compromís diari amb la cerca de l'excel·lència en el servei i la qualitat comercial, així com a aconseguir els millors resultats en matèria de seguretat de les persones i de cura del medi ambient, sense deixar de costat la racionalització del consum energètic.


Les certificacions


ISO 45001 És l'estàndard internacional de Seguretat i Salut en el Treball (SST), l'objectiu i els resultats del qual previstos són prevenir lesions i deterioració de la salut relacionats amb el treball als treballadors i proporcionar llocs de treball segurs i saludables; en conseqüència, eliminar els perills i minimitzar els riscos per a la SST prenent mesures de prevenció i protecció eficaces.

ISO 14001 És l'estàndard internacional per a la gestió del Medi Ambient. Aquesta certificació permet demostrar el compromís assumit amb la protecció del medi ambient a través de la gestió dels riscos mediambientals associats a l'activitat desenvolupada, reduint l'impacte ambiental.

ISO 9001 És l'estàndard internacional de Qualitat. La seva adopció respon a la decisió estratègica de l'organització per a millorar el seu acompliment global en els processos interns i al mateix temps la satisfacció del client.

ISO 50001 És l'estàndard internacional per a la gestió Energètica Eficient. El seu objectiu és la millora de l'acompliment energètic en tota la cadena de valor, per a obtenir uns menors usos energètics i reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.